Песента на Фини

Песента на Фини

Чуй песента Фини по време на страшната буря!

„О, малко птиче, смело ти бъди
Небето притъмня и буря се изви.
Мое малко птиче, смело ти бъди
Песента ми ще те защити!

О, малко птиче, спокойно ти бъди
Вятърът студен е и носи той вълни.
Мое малко птиче, спокойно ти бъди
Песента ми ще те защити!“.

Фини песен чадър